Maila oss gärna eller använd
formulär för offertförfrågan

sundsbussen@aland.net

Trafiksäkerhetspolicy

Företagsledningen i Sunds Buss & Lastbilstransporter AB har antagit följande trafiksäkerhetspolicy med målet att skapa en säker trafik- och arbetsmiljö samt tjäna som
föredömen i trafiken.

 • Transporter skall planeras så att förarna alltid kan följa gällande hastighetsgränser och övriga trafik regler.
 • Transporter skall planeras så att laglig lastvikt inte överskrids och att laglig fyllnadsgrad kan hållas.
 • Förarna följer lastsäkringsbestämmelserna.
 • Förarna följer gällande lagstifining rörande arbetstider och kör- och vilotider.
 • Alla förare anvönder alltid bilbälte.
 • Alla förare är alltid i god konditian under arbete. All alkohol- och droganvändning är absolut förbjudet.
 • Förarna använder en defensiv körstil och iakttar övrig trafik.
 • Förarna håller ordentliga avstånd tillframförvarande fordon.
 • Förarna beaktar väglaget vid vinterförhållanden och avbryter färden om väglaget innebär en säkerhetsrisk.
 • Förarna planeror körningen, tar raster och vilar i tid.
 • Förarna undviker att använda mobiltelefon när fordonet är i rörelse.
 • Förarna försökrar sig om att fordon är trafiksäkert och har nödvändig trafiksäkerhetsutrustning.
 • Förarna skall omgående rapportera skador/felaktigheter på fordon till arbetsledning eller verkstad.
 • I konsekvens med denna policy kan arbetsgivaren komma att på förfrågan från polisen lämna ut namn på medarbetare som bryter mot hastighetsbegränsningar och fotograferas av hastighetskamera.